Współpraca on-line zespołu ds. e-learningu w IPI PAN. Miejsce wymiany informacji i współdzielenia plików.

Teachers' data exchage.

Students' data exchange and meeting place.